Stres management
22.10.2016

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Kde: učebna a tělocvična Fit centrum Machina, Kolejní 2

Kdy: sobota 22. října 2016

        9,00 - 12,00 hod.

Ředitel soutěže:doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D., Mgr. Kozlova Tereza
Kdo:

široká veřejnost

www:
Startovné/cena:

studenti U3V 40,- Kč

ostatní 50,- Kč

přihlášky:

do 21.10.2016 na blahutkova@cesa.vutbr.cz nebo elektronicky

Elektronicky od 22.06.2016 do 21.10.2016
Přihlašování na akci skončilo 21.10.2016.

Poznámka:

Lektor: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

S sebou: psací potřeby, cvičební úbor

Stres nás provází na každém kroku a mnohým z nás způsobují stresy nejen závažné zdravotní potíže, ale hlavně ovlivňuje naše zdraví. Stresovaný člověk se déle léčí, a pokud je již člověk nemocný, nemoc se těžko zvládá. Stres nám může způsobit mnohé nečekané obtíže. Jak zvládnout aktuální stres nebo dlouhodobé stresové zátěže si ukážeme na společném setkání. Zvládání stresu přispívá nejen ke zdraví, ale zejména ke kvalitě života a životní spokojenosti.