Beachvolleyball camp 2017 vol. 2
24. - 28.7.2017

Pořadatel:VSK VUT Brno
Vedoucí kurzu:Mgr. Kundera Václav, PaedDr. Slezáček Milan
Místo:

Koupaliště Beachvollevyball club Slavkov u Brna

Program kurzu:

Výuka a zdokonalení herních činností jednotlivce, rozbor techniky a taktiky.
Součástí kurzu bude turnaj smíšených párů.

Jídlo:

Obědy v ceně kurzu

Ubytovnání:

Ubytovací zařízení ISS Slavkov u Brna

Doprava:

Vlastní

S sebou:

Plavky, sluneční brýle, opalovací krém, pokrývku hlavy

Sraz:

24.7.2017 v 8:30 na kurtech na koupališti

Časový plán:

Tréninky denně: 9:00 - 11:00 a 15:00 - 17:00 (středa odpoledne volno)

Cena:

2.800,00 Kč+registrační poplatek 200,00 Kč

Úhrada:

Roční členský příspěvek VSK VUT Brno: 200,-Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a název kurzu"

Variabilní symbol: 300

 

Cenu kurzu: 2.800,- Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 115-2434530227/0100

Variabilní symbol: 109

Platby proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín kurzu.

přihlášky:

elektronicky

Termín je zaplněn!

Další informace:

Kurz organizuje a pořádá VSK VUT, odborným garantem programu je CESA. Členové VSK VUT mají zvýhodněnou cenu. Registrace členů a platba příspěvků probíhá u vedoucího kurzu.

SOUHLAS

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění :

 

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.