Univerzitní liga v malé kopané 2016/2017
21.9.2016 - 26.4.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Fotbalové hřiště (umělá tráva 3.generace) ve Sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem, hrací den každá středa v době od 17.30 do 19.30 hod, hraje se současně na dvou hřištích.

Rozpis utkání, výsledky

Ředitel soutěže:Pašek Miloslav, Ing. Mgr.
Kdo:

Univerzitní liga je celoroční amatérská soutěž určená především pro studenty VUT (volnočasová aktivita - nad rámec předmětu nepovinná tělesná výchova). Počet družstev z ostatních VŠ je omezen vždy jedním družstvem za školu. Družstva VUT mohou být doplněna hráči s ostatních VŠ.

Pravidla

www:
Startovné/cena:

2800,- Kč za družstvo VUT, ostatní VŠ 3500,- Kč. Startovné je nutno zaplatit nejpozději dne 21.9.2015 do 17.30 na informační schůzce - hřiště umělá tráva PPV. První hrací den - 5.10.2016.

přihlášky:

Registrace družstev probíhá elektronicky na pasek@cesa.vutbr.cz . Za družstva se přihlásí vedoucí (odpovědná osoba).

Jednotlivci se hlásí individuálně na pasek@cesa.vutbr.cz. Z jednotlivců budou na informační schůzce dne 21.9.2016 poskládána další družstva.

Uzávěrka přihlášek do ULMK je ve středu 21.9.2016 v 17.30 hod na informační schůzce na hřišti PPV, kde musí kapitáni (zástupci) družstev potvrdit účast a předložit soupisky družstev. Na informační schůzce bude bez vyjímky vybráno startovné, podle počtu přihlášených bude stanoven hrací systém a provedeno losování. První kolo se bude hrát ve středu 5.10.2016 od 17.30 hod dle rozpisu.

Poznámka:

Do soutěže se mohou přihlásit i jednotlivci ze kterých budou na začátku soutěže sestaveny týmy.

Fotografie: