Zimní turistika na běžkách
24. - 26.2.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:doc. PaedDr. Korvas Pavel, CSc.
Místo:

Žďárské vrchy, oblast Tří Studní

Program kurzu:

Lyžařské túry v oblasti.

Jídlo:

Vlastní, možnost vaření.

Ubytovnání:

Turistická ubytovna

Doprava:

Vlastní

S sebou:

Lyže na turistiku, hole, vosky na mazání lyží, osobní věci.

Sraz:

Bude upřesněno.

Cena:

Cena za ubytování a dopravu, registrační poplatek. Ubytování asi 500,- Registrace: 150,-

Úhrada:

registrační poplatek CESA (platba elektronicky)

Uhraďte převodem na bankovní účet 111043273/0300 v termínu: do 31.1.2017

Variabilní symbol: 8550700136

Specifický symbol: 2402171599

Platbu proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení a jméno.

přihlášky:

Termín je zaplněn!

Další informace:

Bližší informace: korvas@cesa.vutbr.cz