Vánoční bezkontaktní rugby -zrušeno
13.12.2016

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

atletický stadion Pod Palackého vrchem, Technická 12

Prezentace: 17:30

Začátek: 18:00

Předpokládaný konec: 22:00

Ředitel soutěže:Mgr. Kundera Václav
Kdo:

Studenti a studentky VUT v Brně, při nenaplnění kapacity možno doplnit i týmy mimo VUT

www:
Jídlo:

Vlastní

Doprava:

tramvaj č. 12, zastávka Skácelova

Startovné/cena:

200,00 Kč kompletní tým ze studentů VUT

300,00 Kč týmy kombinované z jiných VŠ

přihlášky:

na mail: kundera@cesa.vutbr.cz

minimální počet pro pořádání turnaje jsou 4 týmy

Elektronicky od 01.12.2016 do 09.12.2016
Přihlašování na akci skončilo 09.12.2016.

Poznámka:

PRAVIDLA TOUCH RUGBY:

Pravidla budou zopakována a názorně předvedena ještě před začátkem turnaje!

 

DÉLKA HRY: Dva 10-minutové poločasy s minutovou pauzou mezi nimi.

 

Zápas začíná rozehráním uprostřed hřiště. Míč musí být pokopnut bez dotyku rukou a následně zvednut. Stejným způsobem se rozehrávají trestné kopy. V obou situacích musí být bránicí tým 10 metrů od místa rozehrání. Při trestném kopu rozhodčí vždy označí místo, ze kterého se musí rozehrát.

 

Zápas hraje pět hráčů s neomezeným počtem střídajících. Střídání probíhá z jedné strany hřiště v průběhu zápasu kdykoliv. Střídající hráči spolu musí přijít do kontaktu za postranní čárou. Na hřišti musí být vždy minimálně jedna žena za každý tým!

 

Pětky je dosaženo položením míče na nebo za pětkovou čáru. Pokládající tým je odměněn jedním bodem.

 

„Dotyk“ (dále touch) musí být proveden od prsou níže, bránicí hráč se musí dotknout oběma rukama hráče, jeho oblečení či míče. O správném provedení „touche“ rozhoduje pouze rozhodčí. (Hraje se do písknutí).

 

Po touchi musí útočící hráč položit míč na zem přesně na místě, kde k touchi došlo. Hra pokračuje překročením míče a zakopnutím jej za sebe.

 

Hráč zvedající míč ze země (spojka) může sám útočit (běžet dopředu), avšak když jej někdo touchne, dojde ke ztrátě míče a rozehrává druhá strana. Spojka po zvednutí míče ze země nemůže sama skórovat – dojde ke ztrátě míče a rozehrává druhá strana.

 

Po 5 touchích ztrácí útočící strana míč a druhá strana rozehrává stejným způsobem jako po touchi, tedy první hráč položí a překročí míč, druhý rozehrává.

 

Všichni bránicí hráči se musí po každém touchi vrátit na vzdálenost 5 metrů od rozehrávajících. Bránicí tým nesmí jít dopředu dříve než dojde k rozehrání. Rozehrání je moment, kdy je míč buď pokopnut nebo se spojka dotkne míče.

 

Pokud je útočící hráč zastaven hráčem v offsidu, pokračuje útočící tým ve výhodě. Pokud není výhoda proměněna (postupem kupředu), vrací se hra na místo provinění a rozehrává se trestným kopem. 

 

Pokud se rozehrává méně než 5 metrů od pětkoviště, musí bránicí tým stát na pětkové čáře. Pokud je hráč touchnut v pětkovišti, avšak ještě před položením míče, touch platí a útočící tým rozehrává 5 metrů od pětkoviště.

 

Nikdo z hráčů nesmí úmyslně zdržovat hru. Pokud k tomu dojde, provinivší se tým bude potrestán trestným kopem.

 

Pokud hráči míč vypadne dopředu, pokud vyběhne do autu, pokud hraje v offsidu, pokud rozehrává za místem, kde byl touchován, rozehrává druhá strana.

 

Pokud bránicí tým vběhne do přihrávky útočícího týmu a úmyslně vypíchne míč do předhozu, útočící tým rozehrává trestný kop z místa provinění.

 

V rugby obecně je aplikován princip výhod (zisk území).

 

Nebudou tolerovány žádné obstrukce, přílišný kontakt, smluvní napadení nebo jakákoliv hra proti pravidlům. Trestný kop může být doprovázen žlutou kartou – hráč odchází na 2 minuty na trestnou lavičku. Vážné nebo neustále se opakující prohřešky mohou vyústit v červenou kartu – hráč bude vyloučen s nemožností náhrady.