AM ČR v boulderingu
11.3.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Boulder Centrum VUT, Kolejní 2

Časový harmonogram:

Prezence ženy: 8:00 – 8:45

Prezence muži: 8:00 – 11:00

Kvalifikace ženy: 9:00 – 10:30

Kvalifikace muži: 11:30 – 13:00 (1. skupina)

Kvalifikace muži: 13:15 – 14:45 (2. skupina, podle počtu závodníků)

Start finále ženy: 16:00 (uzavření izolace 15:15)

Start finále muži: 18:00 (uzavření izolace 17:15)

V případě nenaplnění 2. skupiny kvalifikace muži, bude start finále posunut na dříve.

Vyhlášení vítězů: Ihned po ukončení finále v místě soutěže. Vítěz získává titul Akademický Mistr ČR 2017.

Ředitel soutěže:Mgr. Chlíbková Daniela, Ph.D., Mgr. Kozlova Tereza
Kdo:

studenti VŠ a VOŠ ČR

www:
Doprava:

tram č. 12. Technologický park

přihlášky:

elektronicky zde, nebo emailem na kozlova@cesa.vutbr.cz 

Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení, datum narození, název VŠ, mailovou adresu, telefon

Elektronicky od 09.01.2017 do 10.03.2017
Přihlašování na akci skončilo 10.03.2017.

Poznámka:

Předpis:

Soutěží se dle pravidel českého poháru lezení v boulderingu, které budou doplněny prováděcími pravidly pro akademické mistrovství ČR.

Systém soutěže:

Kategorie MUŽI a ŽENY.

Soutěž probíhá dvoukolově – kvalifikace, finále

Kvalifikace se leze Flash, finále systémem On Sight. Do finále postoupí 6-8 studentek a 6-8 studentů s nejlepšími výsledky z kvalifikace.

 

Každý závodník se musí při prezenci prokázat platným studijním průkazem/potvrzením o studiu nebo kopií diplomu z kalendářního roku 2017.

Fotografie: