Pozitivní psychologie a pozitivní přístupy
25.2.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Fit Centrum Machina, Kolejní 2905/2 Brno 9,00 - 11,30

Ředitel soutěže:doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D.
Kdo:

studenti U3V a všichni zájemci

www:cesa.vutbr.cz
Jídlo:

-

Ubytovnání:

-

Doprava:

-

Startovné/cena:

studenti U3V 50,- Kč ostatní 60,- Kč

přihlášky:

blahutkova@cesa.vutbr.cz

Elektronicky od 03.02.2017 do 23.02.2017
Přihlašování na akci skončilo 23.02.2017.

Poznámka:

Účastníci obdrží prezentaci přednášky, psací potřeby a cvičební úbor s sebou

Přílohy: