Sjezd řeky Svitavy 2017,nízký stav vody,náhrada Doubravka
2.4.2017

Pořadatel:VSK VUT Brno
Místo a čas:

Sraz účastníků : 2.4.2017 sraz v 7.15 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská, zastávka MHD Optátova, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Pařížov - Ronov. Délka úseku: 11 km, WW1-2 Zajištění: vesty, pádla, přilby a lodě/pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory. Jedná se o proudící vodu.

 

Ředitel soutěže:Mgr. Nováková Svatava
Kdo:

studenti VUT, studenti jiných vysokých škol a veřejnost.

www:www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Jídlo:

není zajištěno

Doprava:

autobusem s vlekem, v případě menšího počtu účastníků tranzitem s vlekem.

Startovné/cena:

Cena  Svitava  300,-Kč   pro studenty VUT + 50 Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno (jednodenní akce).

Cena Doubravka: 450,- Kč pro studenty i veřejnost + 50 Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno (jednodenní akce).

Pokyny pro platbu:

Členství VSK (vysokoškolský klub) registrační poplatek 50,- Kč platba hotově před kurzem vedoucímu kurzu a cena 300,- Kč za splutí Svitavy se platí v hotovosti vedoucímu kurzu 7 dní před akcí.

V přihlášce je nutné uvést typ lodi.  Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. 

Cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty, lodě /pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

 

Platba na místě :  v hodinách vodní turistiky na loděnici VUT, zastávka Optátova, úterý a středa 16.30-18.00 hod,

                         ve FCM Posilovna - Kolejní 2, Brno, areál kolejí PPV, pondělí od 15.00 -18.00 hod u Mgr. Novákové na recepci info.  

                         Konzultační hodiny S. Novákové: úterý a středa: 11.30 -12.30 hod , Technická  2896/2, Brno , mobil: 732613208

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

přihlášky:

elektronicky na str. www.cesa.vutbr.cz /kalendár akcí a současně i emailem na novakovas@cesa.vutbr.cz.,  dotazy na e-mailu: novakovas@cesa.vutbr.cz.; přihlášky vždy nejpozději 7 dní před konáním akce.

 

 

 

 

 

 

 

Elektronicky od 13.02.2017 do 28.03.2017
Přihlašování na akci skončilo 28.03.2017.

Poznámka:

Kurzy sportovních specializací (letní a zimní) organizuje a zajišťuje Vysokoškolský sportovní klub VUT v Brně ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit VUT v Brně (odborný garant kurzů) na základě Smlouvy o spolupráci.

Každý účastník akce, kurzu musí být členem VSK VUT v Brně

Členství VSK (vysokoškolský klub): 50,- Kč (platba vedoucímu kurzu předem hotově)  u jednodenních akcí, nejpozději 7 dní před kurzem.

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.