Sjezd řeky Jihlavy září 23.9.2017 akce je zrušena pro malý počet přihlášených
23.9.2017

Pořadatel:VSK VUT Brno
Místo a čas:

Termín: 23.9.2017

Sraz účastníků: v 7.15 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská, zastávka MHD Optátova, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Mohelno - Ivančice, délka úseku: 18 km, WW 1-2. Zajištění: vesty, pádla, přilby, lodě/pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

Ředitel soutěže:Mgr. Nováková Svatava
Kdo:

studenti VUT, studenti jiných vysokých škol a veřejnost.

 

www:http://www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Doprava:

zajištěna autobusem s vlekem, v případě menšího počtu účastníků bude zajištěna tranzitem.

Startovné/cena:

 

Cena:  400,- Kč     pro studenty VUT

          450,-Kč      pro veřejnost a ostatní studenty vysokých škol

V případě požadavku na kajak je cena vyšší o 30,- Kč.  V přihlášce je nutné uvést typ lodi.  Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. 

Cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty, lodě /pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

Platba v hotovosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přihlášky:

elektronicky nebo e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz. vždy nejpozději 10 dní před konáním akce.

Zálohy jsou splatné v hodinách kanoistiky na loděnici VUT v Brně nebo v konzultačních hodinách S.Novákové tel.732613208.

Elektronicky od 17.09.2017 (od 12:00) do 20.09.2017
Přihlašování na akci skončilo 20.09.2017.

Poznámka:

V případě nízkého vodního stavu řek a malého počtu zájemců, může být akce zrušena.