10.ROČNÍK PŘEBORU BVŠ V ESKYMÁCKÝCH OBRATECH zrušen
6.4.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně a ČAUS
Místo a čas:

Plavecký bazén TJ Tesla Brno Halasovo nám. 7, Brno Lesná

dne: 6. 4. 2017 od 20.00 -21.45 hod.  

Ředitel soutěže:Mgr. Nováková Svatava
Kdo:

Veřejný závod pro všechny studenty brněnských vysokých škol (denního, dálkového a postd. studia).

www: www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Startovné/cena:

30,- Kč/platba na místě

přihlášky:

do 29.3. 2017 e-mailem na: novakovas@cesa.vutbr.cz do přihlášky uveďte: jméno a příjmení, fakultu, ročník studia závodníci se prokáží při prezentaci studentským průkazem, přihláška i na místě v den závodu.

Elektronicky od 13.02.2017 do 29.03.2017
Přihlašování na akci skončilo 29.03.2017.

Poznámka:

Propozice: Veřejný závod pro všechny studenty brněnských VŠ

Hlavní dvoukolový závod: Závodí se pouze v kategoriích: K1M a K1Ž Měří se čas provedení 5ti eskymáckých obratů. Do závodu se započítává součet obou dosažených časů. Pokud zůstane časový prostor bude pro obě kategorie vypsán doplňkový jednokolový závod v počtu eskymáckých obratů za 30 sekund.

Závodí se na plastových lodích, které zajistí pořadatel, popř. vlastních  lodích. Na místě se závodníci domluví na jednom typu lodě, na kterém  budou všichni závodit.

20.00-20.30 volný trénink

20.30-21.30 hlavní závod

21.00-21.30 vedlejší závod

21.45 vyhlášení výsledků

Vítězové a závodníci na předních místech dostanou ceny.

Kromě soutěžících jsou zváni i fandící diváci a trenéři závodníků. Možnost vyzkoušet si eskymácké obraty budou mít všichni příchozí z řad studentů i zaměstnanců fakult vysokých škol v Brně. Při vstupu do bazénu je nutné předložit studentský průkaz či průkaz zaměstnance VŠ.