DEN SPORTU NA VUT: Vlastní sportování fakult
17.5.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

kdekoliv, kdykoliv během dne

Ředitel soutěže:Kozlova Tereza, Mgr.
Kdo:

studenti, zaměstnanci VUT v Brně

fakulty, ústavy VUT

www:
přihlášky:

Aby vaše akce byla zařazena do soutěže fakult o putovní pohár pro nejaktivnější fakultu, zašlete propozice viz příloha do 14.5. na kozlova@cesa.vutbr.cz !!

Poznámka:

Budete-li mít zájem vaši akci uspořádat na sportovištích VUT, kontaktujte Mgr. Kozlovou na kozlova@cesa.vutbr.cz  a domluvte se na rezervaci sportoviště, příp. materiálu.

Přílohy: