Sportovně psychologické odpoledne - Motivace ve sportu
3.5.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Kinosál Fit centrum Machina

od 17:00

Ředitel soutěže:doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D., Mgr. Kozlova Tereza
Kdo:

široká veřejnost

www:
Startovné/cena:

veřejnost 300,-

studenti 100,-

přihlášky:

Přihlašujte se na: http://www.aaktivity.cz/page.php?id=planovane_kurzy_regula%E8n%ED_prost%F8edky#up 

Poznámka:

časový harmonogram:

16,30 - 17,00 prezence, občerstvení

17,00 - 18,45 odborná přednáška

18,45 - 19,00 přestávka, občerstvení a práce ve skupinách na zadaná témata

19,00 skupinové hodnocení a diskuze

Fotografie: