Zimní turistika v Jeseníkách
2. - 4.3.2018

Pořadatel:VSK VUT Brno
Vedoucí kurzu:doc. PaedDr. Korvas Pavel, CSc.
Místo:

Oblast Ramzová

Program kurzu:

Lyžařská turistika na běžkách, podle sněhových podmínek.

Pátek: tůra v oblasti Paprsku.

Sobota: tůra na Švýcárnu a zpět

Neděle:po tratích na polské straně

 

Jídlo:

vlastní

Ubytovnání:

chata VUT na Ramzové

Doprava:

vlastní, z Brna vlakem

S sebou:

lyže pro zimní turistiku, vybavení na pobyt v zimní přírodě.

Sraz:

Bude upřesněno, z Brna rychlíkem na Ramzovou.

Časový plán:

Odjezd v pátek ráno, návrat v neděli večer.

Cena:

Poplatek členství VSK : 50,-CZK (jednorázová platba, pokud byste v roce 2018 chtěli absolvova další kurz, budete muset doplatit již jen 150,- Kč, pokud by jste v letošním roce již poplatek 200,- zaplatili, další neplatíte)

na účet:2025838319/0800, variabilní symbol 300

 

Ubytování a poplatky + náklady spojené s organizací kurzu: 770

Cenu kurzu (770,-) zaplaťte do 31.1.2018 na účet:2025838319/0800, variabilní symbol 504

Platby proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín kurzu.

 

Úhrada:

Bude upřesněno později.

přihlášky:

elektronicky do 10.2.2018, po tomto termínu mailem na korvas@cesa.vutbr.cz

Elektronicky od 30.10.2017 (od 12:00) do 10.02.2018
Přihlašování na akci skončilo 10.02.2018.

Další informace:

Termín změněn z důvodu obsazenosti VUT chat na Ramzové.

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby VSK VUT v Brně zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Osobní údaje členů VSK VUT Brno nebudou nikdy použity k jiným účelům, než k vedení registrace o členech a nebudou poskytovány ke komerčním účelům.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

 

FOTOSOUTĚŽ 2018 - téma Sport na VUT, soutěž trvá do 31.10.2018!!! Foťte na akcích, kurzech, ve výuce, na Dni sportu, na akademických soutěžích, ... a posílejte fotky! Info zde: http://www.cesa.vutbr.cz/akce/1784-fotosoutez-quot-sport-na-vut-quot-2018