Českosaské Švýcarsko - Labské pískovce
16. - 21.7.2018

Pořadatel:VSK VUT Brno
Vedoucí kurzu:Mgr. Chlíbková Daniela, Ph.D.
Místo:

Dolní Žleb - Českosaské Švýcarsko a Sněžník

Program kurzu:

Kurz je určen pro turisty, cykloturisty; bikery; boulderisty; středně pokročilé a pokročilé lezce, kteří zvládají techniku lezení s lanem na skalách a chtějí si zlepšit techniku lezení. V oblasti je i několik ferrat.

Výstup kurzu:

Outdoorové aktivity růzmého druhu v jedné z nekrásnějších pískovcových oblastí na světě. LEZENÍ JE NA VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!!

Jídlo:

Vlastní. Dokonale vybavená kuchyně s lednicí. Poblíž hodpoda "u Kosti". Poblíž pár km po cyklostezce po rovině kolem Labe je Děčín (supermarkety, hospody atd...)

Ubytovnání:

Dolní žleb, v chalupě místního lezce (vynikajícího znalce cest všech úrovní) ve vlastních spacácích a s karimatkou. Sprcha k dispozici.

Doprava:

Vlastní.

S sebou:

Kola jakéhokoliv druhu vítána. Minimálně na dojetí k rybníku:). Pokud pojedete jen bouldrovat, stačí lezečky a boudermatka. Na lezení je vhodné lano 70-80 m, pokud si chcete nechat svoje lano shora. Jinak stačí 60 m. Ostatní lezecký materiál je nutné mít vlastní.

 

Sraz:

V pondělí 16.7. v hospodě u "Kosti" v 18.00 hodin

Časový plán:

Bude upřesněno podle outdoorových aktivit jednotlivých účastníků.

Cena:
  • Roční členský příspěvek do VSK VUT Brno 200,- Kč; 2025838319/0800, variabilní symbol 300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a název akce
  • Registrační poplatek a ubytování pro lezce, kteří potřebují průvodce po skalách a občas "lano shora" : 780,- Kč, 1637098011/3030, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a název akce
  • Registrační poplatek včetně ubytování pro samostatné lezce s vybavením a jiné sportovce: 480,- Kč; 1637098011/3030, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a název akce

 Platby proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín kurzu.

 

Úhrada:

elektronicky na účty výše uvedené

přihlášky:

elektronicky

Termín je zaplněn!

Další informace:

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby VSK VUT v Brně zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Osobní údaje členů VSK VUT Brno nebudou nikdy použity k jiným účelům, než k vedení registrace o členech a nebudou poskytovány ke komerčním účelům.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.