Univerzitní volejbalová liga 2018/2019
24.9.2018 - 29.4.2019

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

sportovní hala Purkyňova 93, vždy v pondělí od 20:00 do 22:00

 

Ředitel soutěže:Mgr. Kundera Václav, Ph.D.
Kdo:

UVL je celoroční amatérská soutěž určená především pro studenty VUT (volnočasová aktivita - nad rámec předmětu nepovinná tělesná výchova). Počet družstev z ostatních VŠ je omezen vždy jedním družstvem za školu. UVL je pouze pro smíšené týmy, na hřišti minimálně dvě ženy! Na začátku soutěže předkládá kapitán soupisku max. 12 hráčů, kterou může doplnit na každé kolo o max. 1 hráče. Žádný hráč/hráčka nemůže v průběhu soutěže startovat za víc než jeden tým.

www:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NqaD__fWOjSlOiRFAd27dTThV1lZ0TE3I6VotnHkjZo/edit#gid=0
Jídlo:

Do tělocvičny je zákaz vstupovat s jídlem a pitím v otevřených nádobách a plechovkách.

Doprava:

tramvaj - zastávka Skácelova

Startovné/cena:

Bude vybráno na informační schůzce v pondělí 17.9. ve 20 hod. Pokud se někdo nedostaví, bude nahrazen prvním náhradním týmem ze seznamu čekatelů.
V pondělí 24.9. se už budou hrát první utkání!!!

Cena startovného pro družstva VUT: 3 160,00 Kč (na soupisce max. 2 hraci mimo VUT)

 Cena startovného pro družstva mimo VUT: 3 700,00 Kč (na soupisce 2 a vice hracu mimo VUT)

přihlášky:

Kompletní týmy: přihlašuje kapitán na mail kundera@cesa.vutbr.cz

Do mailu uvede: Jméno kapitána, telefon, jméno týmu, soupisku týmu (viz. výše), u každého hráče uvede fakultu, datum narození a kontaktní mail.

Poznámka:

Na informační schůzce 17.9.2018 ve 20:00 v tělocvičně Purkyňova 93 budou rozlosovány dvě skupiny (skupina "1" a skupina "2"). Následně bude vypsán závazný časový rozpis utkání (každý s každým ve skupině a následně přímá eliminace až do finále). Toto je pouze předběžný model, vše bude upřesněno na základě počtu přihlášených týmů.
Hrát se bude vždy jednou týdně v pondělí ve 20:00 jedno utkání z každé skupiny (tělocvična 1 a tělocvična 2) podle pravidel ČVS.

Týmy budou mít povinnost stavět rozhodčího a scoreboard na "nehrací" dny.

Hráči musí mít jednotné dresy, nemusí mít čísla. Libero musí mít odlišný dres.

Všechny podrobnosti budou domluveny na informační schůzce a kompletní pokyny budou poslány na mail kapitánům družstev.