Výukový lyžařský kurz Dolní Morava 2019
20. - 25.1.2019

Pořadatel:VSK VUT Brno
Vedoucí kurzu:Mgr. Kundera Václav, Ph.D.
Místo:

Dolní Morava

Program kurzu:

Výukový a zdokonalovací kurz sjezdového lyžování.
Vhodné pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé lyžaře, kteří si pomocí řízených cvičení pod vedením instruktora chtějí zlepšit svoji techniku jízdy za všech dostupných podmínek.

Večer připraveny přednášky z oblasti didaktiky, servis a údržba lyží, první pomoc a pobyt na horách a rozbor natočeného videa.

Výstup kurzu:

Zvládnutí základních lyžařských technik.

Jídlo:

Vlastní - možnost vařit ve vybavené kuchyni, v dosahu samoobsluha i restaurace (penzion Na Rozcestí se nachází přes cestu)

Ubytovnání:

Braunerův mlýn - cca. 100 m od lanovky. Pokoje po 7 osobách.

Možnost domluvit saunu a schlazení pod hvězdami ve sněhu nebo potoční tůni :)

Doprava:

Vlastní (možnost parkování)

S sebou:

Lyže a lyžáky v dobrém technickém stavu a seřízené v odborném servisu, oblečení odpovídající povětrnostním podmínkám, HELMA!!! (povinná pro všechny účastníky kurzu), lyžařské a sluneční brýle, opalovací krém, lyžařské rukavice, přezuvky na ubytovnu.

Sraz:

Na místě v neděli 20.1.2019 do 17 hod.

Časový plán:

Začátek výcviku vždy v 8:30, polední pauza 12 - 13 hod., ukončení výcviku dle domluvy mezi 15 a 16 hod. + apreski :)

Cena:

4.300,- Kč + 200,- Kč členský příspěvek do VSK VUT Brno

 

Úhrada:

200,- Kč členský příspěvek do VSK VUT Brno

1.000,- Kč nevratná záloha v hotovosti u vedoucího kurzu do 1.12.2018 (po domluvě možno uhradit elektronicky)

3.300,- Kč doplatek v hotovosti na místě (po domluvě možno uhradit elektronicky)

Členský příspěvek do VSK VUT Brno 200,- uhraďte na účet č. 2025838319/0800 pod

VS: 300

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést svoje jméno.

přihlášky:

Studenti elektronicky; ostatním emailem -  kundera@cesa.vutbr.cz

Termín je zaplněn!

Další informace:

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby VSK VUT v Brně zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.