Univerzitní liga v malé kopané 2018/2019 - Zrušeno !!!
19.9.2018 - 24.4.2019

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Fotbalové hřiště (umělá tráva 3.generace) ve Sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem, hrací den každá středa v době od 17.30 do 19.30 hod, hraje se současně na dvou hřištích.

Rozpis utkání, výsledky

Ředitel soutěže:Ing. Mgr. Pašek Miloslav
Kdo:

Univerzitní liga je celoroční amatérská soutěž určená především pro studenty VUT (volnočasová aktivita - nad rámec předmětu nepovinná tělesná výchova). Počet družstev z ostatních VŠ je omezen vždy jedním družstvem za školu. Družstva VUT mohou být doplněna hráči z ostatních VŠ. Utkání rozhodují licencovaní rozhodčí.

Pravidla

www:
Startovné/cena:

Startovné pro studenty VUT: 6 000,00 Kč

Startovné mimo VUT: 7 000,00 Kč

V týmu může být na soupisce max. 15 hráčů. Startovné je nutno zaplatit nejpozději dne 19.9.2018 do 18.00 na informační schůzce - hřiště umělá tráva PPV. Vzhledem k předpokládanému počtu studentů v týmu a počtu utkání za oba semestry vychází na jednoho studenta VUT poplatek na jedno utkání cca 20 Kč. První hrací den - 26.9.2018. Utkání rozhodují licencovaní rozhodčí.

přihlášky:

Registrace družstev probíhá elektronicky na pasek@cesa.vutbr.cz . Za družstvo se přihlásí kapitán (odpovědná osoba).

Jednotlivci se hlásí individuálně na pasek@cesa.vutbr.cz. Z jednotlivců budou na informační schůzce dne 19.9.2018 sestavena další družstva.

Uzávěrka přihlášek do ULMK je ve středu 19.9.2018 v 18.00 hod na informační schůzce na hřišti PPV-UT, kde musí kapitáni (zástupci) družstev potvrdit účast a předložit soupisky družstev. Na informační schůzce bude bez vyjímky vybráno startovné, podle počtu přihlášených bude stanoven hrací systém a provedeno losování. První kolo se bude hrát ve středu 26.9.2018 od 17.30 - 19.30 hod dle rozpisu.

Poznámka:

Do soutěže se mohou přihlásit i jednotlivci, ze kterých budou na začátku soutěže sestaveny týmy. Sraz zájemců na informační schůzce dne 19.9.2018 v 18.00 na hřišti PPV-UT.