Univerzitní florbalová liga 2018/19
1.10.2018 - 29.4.2019

Pořadatel:CESA VUT
Místo a čas:

Sportovní hala VUT Pod Palackého vrchem, Technická 14

Každé pondělí 20 - 22 hod.

  • Zimní semestr: Každý s každým
  • Letní semestr: Každý s každým 

 

Rozpis utkání, výsledky

Kontakty na vedoucí družstev

 

 

 

Ředitel soutěže:Mgr. Kotrbáček Václav
Kdo:

Soutěž je určená přednostně pro studenty a zaměstnance VUT. Dále pak pro studenty ostatních VŠ. 

Všichni jsou povinni se před vstupem do haly prokázat platným studentským průkazem.

Týmy se skládají ze studentů (a zaměstnanců) VUT, v družstvu se při utkání můžou účastnit maximálně tři studenti jiné vysoké školy. Při zastoupení více než 3 studentů cizích VŠ platí družstvo vyšší startovné. 

Týmy mohou být smíšené (muži, ženy).

Soupiska musí obsahovat minimálně 10 a maximálně 17 hráčů, hráči mohou startovat za více družstev, ale musí být vždy uvedeni na soupisce. Na letní semestr může být soupiska obměněna.

Zájemcům z řad jednotlivců doporučuji kontaktovat vedoucí jednotlivých družstev a připojit se týmům (kontakty na vyžádání u vedoucího soutěže).

 

 

www:
Doprava:

Tramvaj č. 12 a 13, zastávka Červinkova, cca 10 minut pěšky nebo autobus č. 53, zastávka Podnikatelská, cca 3 minuty pěšky

Startovné/cena:

Startovné studenti a zaměstnanci VUT: 3 890,00 ,- Kč za družstvo, platba zahrnuje účast v celém akademickém roce (oba semestry).

Cena pro družstva mimo VUT: 4 500 ,- Kč za družstvo, platba zahrnuje účast v celém akademickém roce (oba semestry). Tým platící vyšší startovné může mít v utkání neomezený počet studentů jiných VŠ vždy však výhradně studentů.

Platba: V hotovosti na informační schůzce před zahájením soutěže.

Infoschůzka proběhne v pondělí 24. září 2018 v 19:30 ve sportovní hale.

Účast zástupce týmu nezbytná:

  • upřesnění pravidel
  • rozlosování, stanovení herního systému
  • platba startovného

V případě nezaplacení startovného bude přihlášené družstvo na schůzce vyřazeno a možnost dostane první náhradní tým.

přihlášky:

E-mailem: kotrbacek@cesa.vutbr.cz, uveďte název družstva, kontaktní osobu s číslem mobilního telefonu a emailovou adresou. Nepozději před prvním utkáním odevzdá vedoucí družstva soupisku.

Přihláška musí být zpětně potvrzená!

Pro přihlášení je rozhodující rychlost přihlášení, účast na informační schůzce a platba startovného. Uzávěrka přihlášek při nenaplnění kapacity je nejpozději 24.9. na informační schůzce.

S podrobnými propozicemi a povinnostmi jednotlivých družstev budou seznámeni vedoucí družstev na informační schůzce a po té budou vyvěšeny.

Poznámka:

Hrací systém: dvoukolově každý s každým

Hrací doba: Utkání trvá 2x20 minut hrubého času (čas je zastavován při gólech a vyloučeních). 

Při rovnosti bodů rozhoduje:

  1. vzájemné utkání
  2. skóre (matematický rozdíl branek)
  3. počet vstřelených branek

Studenti jiných VŠ startují na vlastní nebezpečí.