Turistický zájezd Raxalpe
6.10.2018

Pořadatel:CESA a VSK VUT
Místo a čas:

Raxalpe, vápencové pohoří v oblasti Vídeňských hor. Vyhledávaná oblast pro pěší turisty.

Ředitel soutěže:doc. PaedDr. Korvas Pavel, CSc.
Kdo:

Studenti, zaměstnanci VUT v Brně i jejich přátelé.

www:
Jídlo:

Vlastní, na horské chatě.

Doprava:

Společný autobus.

Startovné/cena:

550,- za zájezd, 

50,- členský poplatek VSK VUT

Termín pro zaplacení je 21.9.2018

Placení převodem, platby jou dvě:

Členský příspěvek: 50- Kč, ti kdož se letos již zúčastnili nějaké akce s VUT a platili již 50,- nebo 200,- tak neplatí.

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno účastníka a název akce"

Variabilní symbol: 300

 

Cenu zájezdu: 550,- Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800

Variabilní symbol: 529

Platby proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín akce.

přihlášky:

Přihlášky prostřednictvím přihlašovacího modulu na webu CESA (http://cesa.vutbr.cz/) do naplnění kapacity akce. Akci najdete v Kalendář akcí. Přihlašky od 6.9.2018

V případě naplnění akce mohou další zájemci napsat mail vedoucímu (korvas@cesa.vutbr.cz), že mají zájem být náhradníky. Každý rok se obvykle najde místo pro 2-3 náhradníky.

Termín je zaplněn!