Jak se bránit manipulaci
27.10.2018

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

učebna šatnový objekt Technická 3013/14 (u sportovní haly)

9,00 - 11,30 hod.

Ředitel soutěže:doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D.
Kdo:

studenti U3V a všichni, kdo mají o problematiku zájem

www:www.cesa.vutbr.cz
Jídlo:

bez stravy

Ubytovnání:

bez ubytování

Doprava:

vlastní

Startovné/cena:

studenti U3V a senioři 100,- Kč

ostatní 150,- Kč

přihlášky:

blahutkova@cesa.vutbr.cz

Elektronicky od 03.10.2018 (od 12:00) do 26.10.2018
Přihlašování na akci skončilo 26.10.2018.

Přílohy: