Jednodenní zájezd na Stuhleck 29.1.2019
29.1.2019

Pořadatel:VSK VUT Brno
Vedoucí kurzu:Mgr. Kundera Václav, Ph.D., PaedDr. Muchová Marta
Místo:

Stuhleck - největší a nejkvalitnější středisko na severovýchodě Alp s velmi oblíbenými dlouhými a přehlednými červenými sjezdovkami.

Program kurzu:

Jednodenní lyžařský zájezd s vlastním programem

Jídlo:

Vlastní

Doprava:

Autobusem - odjezd v 5:00 od sportovního areálu VUT (Technická 14, Brno). Možnost parkování vozu po dobu zájezdu.

S sebou:

Lyžařská helma, brýle, odborně připravené lyže nebo snowboard, vhodné oblečení.

Sraz:

4:50 - před sportovní halou VUT v Brně - Technická 14, Brno

Časový plán:

4:50 - sraz účastníků zájezdu 5:00 - odjezd z Brna 8:30 - příjezd pod sjezdovku Stuhleck 16:00 - sraz účastníků po lyžování 16:30 - odjezd do Brna 20:00 - příjezd do Brna

Cena:

1.850,- Kč - dospělí

1.700,- Kč - studenti (rok narození 1994 - 1999)

Cena nezahrnuje 50,- Kč členský poplatek VSK VUT Brno

Úhrada:

1.000,- Kč nevratná záloha v hotovosti u vedoucího kurzu do 20.1.2019 (po domluvě možno uhradit elektronicky)

Doplatek v hotovosti na místě (po domluvě možno uhradit elektronicky)

Členský příspěvek do VSK VUT Brno 50,- Kč uhraďte na účet č. 2025838319/0800, variabilní symbol: 300 Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést svoje jméno.

přihlášky:

Elektronicky

Elektronicky od 21.11.2018 (od 12:00) do 28.01.2019
Přihlašování na akci skončilo 28.01.2019.

Další informace:

Zájezd se bude konat při více jak 30 přihlášených

 

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby VSK VUT v Brně zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK. Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.