Akademické mistrovství ČR v plážovém volejbale smíšených dvojic
30.5.2019

Pořadatel:Centrum sportovních aktivit VUT v Brně s pověřením ČAUS
Partneři:
Místo a čas:

Sokolské koupaliště, brněnská přehrada, Brno
Čtvrtek: 8:00 - 17:00

Ředitel soutěže:Mgr. Kundera Václav, Ph.D.
Kdo:

Studenti českých VŠ a univerzit (prezenční i dálkové studium), 32 dvojic
ČAUS (pořadatel) hradí dopravu - lístky na hromadnou dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě, startovné, ubytování na kolejích VUT v Brně, občerstvení v průběhu soutěže

www:
Jídlo:

Občerstvení v areálu sportoviště

Ubytovnání:

Možno zajistit na kolejích VUT v Brně - hradí ČAUS (pořadatel)

Doprava:

Tramvaj č. 1 a 11, zastávka Přístaviště, dále pak parníkem nebo pěšky po pravé straně přehrady (cca. 20 minut).
ČAUS (pořadatel) hradí dopravu (lístky na hromadnou dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě - 2 a méně osob v autě hradí pořadatel jen do výše hromadné dopravy vlakem nebo busem).

Startovné/cena:

Hradí ČAUS (pořadatel)

přihlášky:

Přihlášky elektronicky na kundera@cesa.vutbr.cz od 1.4.2019

Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení, datum narození, název VŠ, mailovou adresu, telefon

Přihlášky budou přijímány v tomto pořadí:

1) Přednostně dvojice složené ze studentů stejné VŠ. Přihlašuje katedra sportu příslušné VŠ nebo univerzity. Příhlášky od 1.4. do 7.5.2019 včetně.

2) od 8.5. do 28.5. se mohou sami přihlašovat dvojice složené ze studentů různých VŠ nebo dvojice, na které se nedostalo z důvodu limitu na jednotlivé školy.

Přihlašování končí v neděli 28.5.2019. Žádné pozdější přihlášky nebudou akceptovány.

V 29.5.2019 bude zaslán účastníkům rozpis turnaje na uvedený mail.

Poznámka:

Každá škola má možnost přihlásit 3 páry.
Přihlásit se mohou i dvojice složené z hráčů z různých škol, ale přednostně budou brány dvojice složené z hráčů z jedné školy.

Každý hráč/hráčka se musí při prezenci prokázat platným studijním průkazem/potvrzením o studiu nebo kopií diplomu z kalendářního roku 2019.