Senioři-rozvrh: středa 9:00-10:00, práce s vl.tělem
13.2. - 30.4.2019

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:PaedDr. Muchová Marta, Bc. Vítová Pavla, DiS.
Místo:

tělocvična F1, SA Pod Palackého vrchem

Program kurzu:

práce s vlastním tělem

Výstup kurzu:

práce s vlastním tělem

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 05.02.2019 (od 12:00) do 05.02.2019
Přihlašování na akci skončilo 05.02.2019.