Sjezd řeky Doubravky ZRUŠENO
30.3.2019

Pořadatel:VSK VUT Brno
Místo a čas:

Sraz účastníků : 30.3. 2019 v 8.00 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská ,zastávka Optátova MHD, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Pařížov - Ronov. Délka úseku: 17 km, WW1-WW2. Zajištění: vesty, pádla, přilby, lodě a vodácký instruktor. Doprava tranzitem s vlekem.

Ředitel soutěže:Mgr. Nováková Svatava, Ph.D.
Kdo:

studenti, zaměstnanci a veřejnost.

www:www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Jídlo:

není v ceně

Doprava:

autobusem nebo tranzitem s vlekem

Startovné/cena:

Cena: studenti VUT, veřejnost : 500,-Kč  +  50 Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno (u jednodenní akce, musí být zaplacen 50 Kč členský příspěvek před nástupem na akci na účet VSK).

1. Ćlenský příspěvek VSK VUT Brno jednodenní  akce : 50,- Kč

    Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a příjmení,  název jednodenní akce "

   Variabilní symbol: 300

   Platba za účast na jednodenních akcích VSK je možné zaplatit i formou ročního poplatku ve výši  200,-Kč/os. a platí se jednou ročně, na dalších kurzech a jednodenních akcí se v uvedeném roce  další poplatek  za akci už neplatí.

2. Platba za jednodenní akci:  cena 500,- Kč za splutí Doubravky se platí v hotovosti vedoucímu kurzu na loděnici nebo v úředních hodinách Svatka Novákové,nejpozději 7 dní před kurzem.

 V přihlášce je nutné uvést typ lodi kajak, pálava. Je možné zajistit dlouhý neoprén, cena za  zapůjčení 70 Kč. Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. 

Cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty, lodě /pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

V ceně není zahrnut poplatek za splutí  50 Kč/ osobu, platí se na startu a platí si ho účastník sám.

Platba na místě :  v hodinách vodní turistiky na loděnici VUT, zastávka Optátova, úterý a středa 16.30-18.00 hod,

                         ve FCM Posilovna - Kolejní 2, Brno, areál kolejí PPV, pouze pondělí od 15.00 -18.00 hod u Mgr. Novákové na recepci info.  

                         Konzultační hodiny S. Novákové: úterý: 11.30 -12.30 hod , Technická  2896/2, Brno , 732613208

                                                                         čtvrtek : 8.30 - 9.30 hod , Technická  2896/2, Brno , 732613208

 

 

 

 

přihlášky:

elektronicky nebo e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz vždy nejpozději 7 dní před konáním akce.

Zálohy jsou splatné v hodinách vodní turistiky nebo v konzultačních hodinách.

Kontaktní osoba Svatka Nováková tel.732613208, novakovas@cesa.vutbr.cz 

Elektronicky od 20.01.2019 (od 12:00) do 17.03.2019
Přihlašování na akci skončilo 17.03.2019.

Poznámka:

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

 

FOTOSOUTĚŽ 2018 - téma Sport na VUT, soutěž trvá do 31.10.2018!!! Foťte na akcích, kurzech, ve výuce, na Dni sportu, na akademických soutěžích, ... a posílejte fotky! Info zde: http://www.cesa.vutbr.cz/akce/1784-fotosoutez-quot-sport-na-vut-quot-2018