DEN SPORTU: Sjezd řeky Zámecká Dyje
15.5.2019

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Sraz účastníků : 15.5.2019 v 8.30 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská ,zastávka Optátova MHD, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Bulhary - Lednice. Délka úseku: 13 km, WW1. Zajištění: vesty, pádla, přilby, lodě a vodácký instruktor. Doprava tranzitem s vlekem.

Ředitel soutěže:Bc. Vítová Pavla, DiS., Mgr. Nováková Svatava, Ph.D.
Kdo:

studenti, zaměstnanci a veřejnost.

www:www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Jídlo:

není v ceně

Doprava:

autobusem nebo tranzitem s vlekem.

Startovné/cena:

 Cena:  studenti a zaměstnanci VUT : ZDARMA  

            ostatní zájemci mimo VUT : 500 Kč/ os.

 V přihlášce je nutné uvést typ lodi:  kajak, pálava, kánoe.  Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. 

 Cena zahrnuje: dopravu účastníků tranzitem s vlekem, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty, lodě /pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

 Platba na místě :  v hodinách vodní turistiky na loděnici VUT, zastávka Optátova, úterý a středa 16.30-18.00 hod,

                         ve FCM Posilovna - Kolejní 2, Brno, areál kolejí PPV, pondělí od 15.00 -18.00 hod u Mgr. Novákové na recepci info.  

                         Konzultační hodiny S. Novákové: úterý : 11.30 -12.30 hod ,čtvrtek 8,30-9,30 hod, Technická  2896/2, Brno , mobil: 732613208

 

 

přihlášky:

elektronicky nebo e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz  nejpozději 7 dní před konáním akce.

Zálohy jsou splatné v hodinách vodní turistiky nebo v konzultačních hodinách.

Kontaktní osoba Svatka Nováková tel.732613208, novakovas@cesa.vutbr.cz 

Termín je zaplněn!