Sjezd řeky Zámecká Dyje.
2.11.2019

Pořadatel:VSK VUT Brno
Místo a čas:

Sraz účastníků : 2. 11. 2019 v 8.30 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská, zastávka Optátova MHD, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Bulhary - Lednice. Délka úseku: 10 km, WW1. Zajištění: vesty, pádla, přilby, lodě a vodácký instruktor. Doprava tranzitem s vlekem.

Ředitel soutěže:Mgr. Nováková Svatava, Ph.D.
Kdo:

studenti, zaměstnanci a veřejnost.

www:www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Jídlo:

není v ceně

Doprava:

autobusem nebo tranzitem s vlekem.

Startovné/cena:

Cena:    450,-Kč   pro studenty VUT, seniory, veřejnost + 50 Kč roční členský příspěvek  VSK VUT Brno (na jednodenní akce).

Při přihlášce je nutné uvést typy lodí, na které chcete řeku sjíždět : pálavy, kánoe, kajaky.

Pokyny pro platbu:

1. členský příspěvek VSK VUT Brno jednodenní  akce : 50,- Kč

   Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a příjmení,  název jednodenní akce "

   Variabilní symbol: 300

   Upozornění: v případě úhrady ročního členského  příspěvku VSK ve výši  200,- Kč se další členské poplatky za akce v daném roce neplatí.

2. Cena:  450,- Kč/ os.  za splutí Zámecké Dyje se platí v hotovosti u učitele, nejpozději 7 dní před kurzem vedoucímu kurzu.

   V případě požadavku na kajak je cena vyšší o 30,- Kč.  V přihlášce je nutné uvést typ lodi.  Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. 

  Cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty, lodě /pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

  Platba na místě :  v hodinách vodní turistiky na loděnici VUT, zastávka Optátova, úterý a středa 16.30-18.00 hod,

                           Konzultační hodiny S. Novákové: úterý : 10.30 -11.30 hod ,čtvrtek 8,45-9,45 hod, Purkyňova 2736/95b, tělocvična,  Brno ,

                           612 00, mobil Mgr. Svatka Nováková 732613208

 

přihlášky:

elektronicky nebo e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz  nejpozději 7 dní před konáním akce.

Zálohy jsou splatné v hodinách vodní turistiky nebo v konzultačních hodinách.

Kontaktní osoba za splutí : Svatka Nováková tel.732613208, novakovas@cesa.vutbr.cz 

 

 

Elektronicky od 21.10.2019 (od 12:00) do 30.10.2019
Přihlašování na akci skončilo 30.10.2019.

Poznámka:

FOTOSOUTĚŽ 2019 - téma Sport na VUT, soutěž trvá do 31.10.2019!!! Foťte na akcích, kurzech, ve výuce, na Dni sportu, na akademických soutěžích, ... a posílejte fotky! Info zde: http://www.cesa.vutbr.cz/akce/1784-fotosoutez-quot-sport-na-vut-quot-2019