Sportovní kroužek pro děti - bouldering pokročilí
7.2. - 12.6.2020

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

KDE: Boulder centrum VUT v Brně, Kolejní 2

KDY: každý pátek od 15:00 do 16:00

v pátek 21.2., 10.4., 1.5., 8.5.  se kroužek nekoná z důvodu školních prázdnin nebo přidružených státních svátků

Ředitel soutěže:Mgr. Kozlová Tereza
Kdo:

děti 9 - 14 let

www:
Startovné/cena:

1 700,00 Kč

sleva 100,-Kč pro ty, kteří absolvovali Sportovní kroužky 2019 nebo Příměstské tábory 2019

Poznámka:

Náplň kroužku: zdokonalování lezecké techniky, lezecká průprava, bouldering

Možnost platby:

Pouze platba na účet:

Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB).

Nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu.

Platbu poukažte na účet školy u ČSOB číslo 111043273/0300.

Variabilní symbol 8550003001.

Specifický symbol 0702201983.

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte. Není v silách instruktora, aby každé dítě zvlášť předával jeho rodiči.

 

Je již na samotných rodičích, aby si sami děti ohlídali a přebrali v 16:00. Děkujeme za pochopení.