Sportovní tábor s rozšířenou výukou gymnastiky
10. - 14.8.2020

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Sportovní areál VUT v Brně, Pod Palackého vrchem (a další moderní sportoviště VUT v Brně)

adresa: Technická 3013/14, 612 00 Brno

Ředitel soutěže:PaedDr. Muchová Marta, Mgr. Kozlová Tereza, Mgr. Brídlová Linda
Kdo:

děti 5 - 7 let

www:
Jídlo:

každý den je zajištěna dopolední a odpolední svačina, oběd a pití po celý den

Startovné/cena:

2.840,-Kč

sleva 200,-Kč pro děti s účastí na příměstských táborech CESA 2019 nebo ve sportovních kroužcích 2019/20. Slevy se nesčítají!

 

Pouze platba na účet:
Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB).
Nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu.
Platbu poukažte na účet školy u ČSOB číslo 111043273/0300.
Variabilní symbol 8550000002.
Specifický symbol 1008201991.
Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte
 
Platbu zašlete nejpozději do 31.5.2020.
Pokud chcete potvrzení pro pojištovnu, pošlete žádost na: spinkova@cesa.vutbr.cz
 
přihlášky:

elektronicky

Pokud Vám přijde potvrzení o registraci, tak je vše v pořádku a počítáme s Vámi. 

Je potřeba to odkliknout 2x…prvně vyplníte, dáte "přihlásit" a naskočí vám ještě kontrola údajů a tam je ještě jednou definitivně "přihlásit". Pak by to mělo být už dobře a potvrzení by mělo hned přijít. Pokud ne, stala se chyba, napište nám a napravíme to nebo zkuste přihlášku odeslat znovu. 

Termín je zaplněn!

Poznámka:

Sportovní tábor zaměřený z 50% denní náplně na gymnastiku a z 50% na další sportovní a pohybové aktivit. Tábor je veden převážně formou her. Nejedná se o čistě gymnastický kemp.

Rámcový program: průpravná gymnastická cvičení a gymnastické prvky, speciální průpravná cvičení - koordinační a balanční cvičení, pohybové hry, sportovní a pohybové aktivity zaměřené na rozvíjení základních pohybových schopností, dovedností a kondice, doplňkové sportovní aktivity (přehazovaná, malá kopaná, stolní tenis, tenis, florbal, volejbal, badminton, lezení, atletika aj.), další aktivity jako výtvarná dílna, psychomotorické hry, hry na rozvoj pozornosti a vnímání atd.

Denní program bude sestavován vzhledem k věku a schopnostem účastníků a s ohledem na počasí se může během tábora měnit.

Časový harmonogram:

07:30 - 08:00 příchod dětí

08.00 - 09:15 1. blok programu

09:15 - 9:45 svačina

09:45 - 11:55 2. a 3. blok programu

12:00 - 13:00 oběd, klid a relaxace

13:00 - 15:10 4. a 5. blok programu

15:10 - 15:30 svačina

15:30 - 16:30 6. blok programu

16:30 - 17:00 odchod dětí

1x program s využitím Loděnice (vyjížďky na lodích), 1 x turistický výlet.

Další informace budou zaslány během června.