Univerzitní badmintonová liga - letní semestr 2020
4.2. - 21.4.2020

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Tělocvična Purkyňova 93 vedle vchodu do studentských kolejí blok B2

Hrací den každé úterý v době od 20:00 do 22:15 hod, hraje se současně ve dvou tělocvičnách na 6 kurtech.

Po předkole, ve kterém budou hrát všichni společně budou hráči rozděleni do 3 skupin. Jedno kolo poté probíhá 3 hrací úterky, z čehož každá skupina hraje 2x (1x má přestávku). Do každého hracího dne se hráči přihlašují přes tabulku na webu.

Celkem proběhne 11 hracích dní, z čehož každý hráč hraje 8x a 3x má přestávku.

Ředitel soutěže:Mgr. Šťastný Jan, Ph.D.
Kdo:

BADMINTONOVÁ LIGA VUT je semestrální amatérská soutěž určená především pro studenty VUT a ostatních VŠ. Jedná se o volnočasovou aktivitu - nad rámec předmětu nepovinná tělesná výchova.

Kategorie muži a ženy jsou sloučeny, hraje se podle výkonnosti, nikoliv dle pohlaví. Disciplína dvouhra.

Herní systémy - rozdělení do jednotlivých úrovní švýcarským systémem v prvním týdnu, dále se bude hrát v úrovních (ligách), z nichž nejlepší budou postupovat do vyšší, poražení sestupovat do nižší. Systém bude upraven podle počtu přihlášených účastníků.

Hraje se formou jednotlivých soutěžnch kol vypsaných na každé úterý.

www:
Startovné/cena:

Studenti VŠ:  450 / 750 Kč / semestr (Cena v letním semestru je pro studenty dotována příspěvkem od ČAUS) POZOR, DOTACE STÁLE NENÍ POTVRZENA PRO LETNÍ SEMESTR, CENA PRO STUDENTY SE MŮŽE ZMĚNIT!

Ostatní 900 Kč / semestr

přihlášky:

Registrace  hráčů probíhá elektronicky (na stránce propozic kterou si právě prohlížíte), v případě nejasností nebo problémů s přihlášením kontaktujte ředitele soutěže na emailu stastny@cesa.vutbr.cz

Neobdržíte-li potvrzovací email, nejste přihlášeni!

Studenti vyplní svoji fakultu zkratkou (FSI, FEKT, FP, apod., studenti ostatních škol zkratku školy a fakulty - MUNI PdF, MENDELU PEF, ...)

Informační schůzka a zkrácené úvodní kolo proběhnou v úterý 4. 2. 2020 od 19:00 hod v tělocvičně Purkyňova - účast všech přihlášených je nutná. Sraz již v 18:45.

  • výběr startovného (18:45 - 19:10)
  • studenti VŠ se prokáží platným průkazem studenta
  • stanovení herních systémů a rozlosování, informace o průběhu (19:10 - 19:30)
  • 1. kolo soutěže a rozřazení do skupin (19:30 - 22:15)

Termín je zaplněn!

Poznámka:

Hráči musí mít vlastní rakety i míče (Yonex Mavis 350, žlutý s modrým pruhem).

Další informace je možné nalézt na facebookové stránce "Univerzitní badmintonová liga VUT"

Hráči startují na vlastní zodpovědnost a jejich zdravotní stav musí odpovídat provozované aktivitě.

Přílohy: