ZRUŠENO: Sjezd řeky Doubravky
4.4.2020

Pořadatel:VSK VUT Brno
Místo a čas:

Sraz účastníků : 4.4. 2020 v 8.00 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská ,zastávka Optátova MHD, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Pařížov - Ronov. Délka úseku: 17 km, WW1-WW2. Zajištění: vesty, pádla, přilby, lodě a vodácký instruktor. Doprava tranzitem s vlekem.

Ředitel soutěže:Mgr. Nováková Svatava, Ph.D.
Kdo:

studenti, zaměstnanci a veřejnost.

www:www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Jídlo:

není v ceně

Doprava:

autobusem nebo tranzitem s vlekem

Startovné/cena:

Cena: studenti VUT, veřejnost : 500,-Kč  +  50 Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno (u jednodenní akce, musí být zaplacen členský příspěvek před nástupem na akci na účet VSK).

1. Ćlenský příspěvek VSK VUT Brno jednodenní  akce : 50,- Kč

    Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a příjmení,  název jednodenní akce "

   Variabilní symbol: 300

2. Platba za jednodenní akci:  cena 500,- Kč za splutí Doubravky se platí v hotovosti vedoucímu kurzu na loděnici nebo v úředních hodinách Svatka Novákové,nejpozději 7 dní před kurzem.

 V přihlášce je nutné uvést typ lodi kajak, pálava. Je možné zajistit dlouhý neoprén, cena za  zapůjčení 70 Kč. Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. 

Cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty, lodě /pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

V ceně není zahrnut poplatek za splutí  50 Kč/ osobu, platí se na startu a platí si ho účastník sám.

Platba na místě :  v hodinách vodní turistiky na loděnici VUT, zastávka Optátova, úterý a středa 16.30-18.00 hod,

Konzultační hodiny S. Novákové: středa: 9.00 - 10.00 hod ,čtvrtek 8,45 - 9,45 hod, Purkyňova 95, místnost 134, tělocvična Cesy,  Brno,

                          mobil: 732613208

                        

 

přihlášky:

elektronicky nebo e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz vždy nejpozději 7 dní před konáním akce.

Zálohy jsou splatné v hodinách vodní turistiky nebo v konzultačních hodinách.

Kontaktní osoba Svatka Nováková tel.732613208, novakovas@cesa.vutbr.cz 

Elektronicky od 02.02.2020 (od 12:00) do 31.03.2020
Přihlašování na akci skončilo 31.03.2020.

Poznámka:

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.