Sjezd řeky Divoké Orlice květen 2020
2.5.2020

Pořadatel:VSK VUT Brno
Místo a čas:

Sraz účastníků : 2.5. 2020 sraz  v 6.45 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská, zastávka MHD Optátova, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Nekoř - Bohousová, délka úseku: 22 km, WW 1-2. Zajištění: vesty, pádla, přilby,  lodě /pálavy, kánoe/ ,vlek a vodácké instruktory.

 

Ředitel soutěže:Mgr. Nováková Svatava, Ph.D.
Kdo:

studenti VUT, studenti jiných vysokých škol a veřejnost.

www:http://www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Jídlo:

není v ceně

Ubytovnání:

není zajištěno

Doprava:

 je zajištěna autobusem s vlekem, v případě menšího počtu účastníků bude zajištěna tranzitem.

Startovné/cena:

Cena:    650,-Kč   pro studenty VUT + 50 Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno (jednodenní akce).

Pokyny pro platbu:

1. členský příspěvek VSK VUT Brno jednodenní  akce : 50,- Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a příjmení,  název jednodenní akce "

 Variabilní symbol: 300

2. Cena:  650,- Kč/ os.  za splutí Orlice se platí v hotovosti u učitele, nejpozději 7 dní před kurzem vedoucímu kurzu.

V případě požadavku na kajak je cena vyšší o 30,- Kč.  V přihlášce je nutné uvést typ lodi.  Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. 

Cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty, lodě /pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

 Platba na místě :  v hodinách vodní turistiky na loděnici VUT, zastávka Optátova, úterý a středa 16.30-18.00 hod,

 Konzultační hodiny S. Novákové: středa: 9.00 - 10.00 hod ,čtvrtek 8,45 - 9,45 hod, Purkyňova 95, místnost 134, tělocvična Cesy,  Brno,

                          mobil: 732613208

                         

 

přihlášky:

emailem nebo elektronicky na str. www.cesa.vurbr.cz/kalendář  a  dotazy na emailu: novakovas@cesa.vutbr.cz vždy nejpozději 7 dní před konáním akce / tel.732613208/.

 

Elektronicky od 02.02.2020 (od 12:00) do 28.04.2020
Přihlašování na akci skončilo 28.04.2020.

Poznámka:

Kurzy sportovních specializací (letní a zimní) organizuje a zajišťuje Vysokoškolský sportovní klub VUT v Brně ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit VUT v Brně (odborný garant kurzů) na základě Smlouvy o spolupráci.

Každý účastník akce, kurzu musí být členem VSK VUT v Brně

Členský příspěvek VSK VUT Brno jednodenní  akce : 50,- Kč, (platba na účet VSK, musí být uhrazen před nástupem na akci). Platba za účast na jednodenních akcích VSK je možné zaplatit i formou ročního poplatku ve výši  200,-Kč/os. a platí se jednou ročně, na dalších kurzech a jednodenních akcí se v uvedeném roce  další poplatek  za akci už neplatí.

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a příjmení,  název jednodenní akce "

Variabilní symbol: 300

 

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.