Senioři-rozvrh: pondělí 11:00-12:00 relaxační cvičení
10.2. - 27.4.2020

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:PaedDr. Muchová Marta, doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D.
Místo:

FCM učebna pro bojová umění

Program kurzu:

relaxační cvičení

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 04.02.2020 (od 12:00) do 05.02.2020
Přihlašování na akci skončilo 05.02.2020.