Senioři-rozvrh: úterý 9:00 - 10:00, práce s vl.tělem
11.2. - 28.4.2020

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:PhDr. Peričková Lucie, Ph.D., PaedDr. Muchová Marta
Místo:

tělocvična Purkyňova 95b

Program kurzu:

práce s vlastním tělem

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 04.02.2020 (od 12:00) do 05.02.2020
Přihlašování na akci skončilo 05.02.2020.