Beachvolleyball camp 2020 vol. 2
27. - 31.7.2020

Pořadatel:VSK VUT Brno
Partneři:
Vedoucí kurzu:Mgr. Kundera Václav, Ph.D., PaedDr. Slezáček Milan
Místo:

Koupaliště Beachvollevyball club Slavkov u Brna

Program kurzu:

Výuka a zdokonalení herních činností jednotlivce, rozbor techniky a taktiky.
Součástí kurzu bude turnaj smíšených párů.

Jídlo:

Obědy v ceně kurzu

Ubytovnání:

Ubytovací zařízení ISS Slavkov u Brna

Doprava:

Vlastní

S sebou:

Plavky, sluneční brýle, opalovací krém, pokrývku hlavy

Sraz:

27.7.2020 v 8:30 na kurtech na koupališti

Časový plán:

Tréninky denně: 9:00 - 11:00 a 15:00 - 17:00 (středa odpoledne volno)

Cena:

3200,- Kč + 200,- Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno

Úhrada:

Roční členský příspěvek VSK VUT Brno: 200,-Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a název kurzu"

Variabilní symbol: 300

 

Cenu kurzu: 3.200,- Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 115-2434530227/0100

Variabilní symbol: 202016

Platby proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín kurzu.

přihlášky:

elektronicky, po ukončení termínu přihlášek pište na kundera@cesa.vutbr.cz

Termín je zaplněn!

Další informace:

V případě dalších dotazů pište na kundera@cesa.vutbr.cz

Kurz organizuje a pořádá VSK VUT, odborným garantem programu je CESA. Členové VSK VUT mají zvýhodněnou cenu (bez 200,- Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno). Registrace členů a platba příspěvků probíhá u vedoucího kurzu pokud není v propozicích uvedeno jinak.

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby VSK VUT v Brně zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Osobní údaje členů VSK VUT Brno nebudou nikdy použity k jiným účelům, než k vedení evidence o členech a nebudou poskytovány ke komerčním ani jiným účelům.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

 

FOTOSOUTĚŽ 2020 - téma Sport na VUT, soutěž trvá do 31.10.2020!!! Foťte na akcích, kurzech, ve výuce, na Dni sportu, na akademických soutěžích, ... a posílejte fotky! Info zde: http://www.cesa.vutbr.cz/akce/1784-fotosoutez-quot-sport-na-vut-quot-2018 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo zrušení kurzu vzhledem k aktuální situaci. V případě zrušení ze strany pořadatele bude vrácena celá částka účastníkům.