ZRUŠENO: Sjezd řeky Jihlavy duben 2020
18.4.2020

Pořadatel:VSK VUT Brno
Místo a čas:

Termín: 18.4.2020

Sraz účastníků: v 7.15 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská, zastávka MHD Optátova, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Mohelno - Ivančice, délka úseku: 18 km, WW 1-2. Zajištění: vesty, pádla, přilby, lodě/pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

Ředitel soutěže:Mgr. Nováková Svatava, Ph.D.
Kdo:

studenti VUT, studenti jiných vysokých škol a veřejnost.

 

www:http://www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Doprava:

zajištěna autobusem s vlekem, v případě menšího počtu účastníků bude zajištěna tranzitem.

Startovné/cena:

Cena:    450,-Kč   pro studenty VUT platba v hotovosti + 50 Kč  členský příspěvek VSK VUT Brno na jednodenní akci, platba na účet.

1. členský příspěvek VSK VUT Brno jednodenní  akce : 50,- Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a příjmení,  název jednodenní akce "

 Variabilní symbol: 300

2.Platba za jednodenní akci:  cena 450,- Kč za splutí Jihlavy se platí v hotovosti vedoucímu kurzu nejpozději 7 dní před kurzem.

V případě požadavku na kajak je cena vyšší o 30,- Kč.  V přihlášce je nutné uvést typ lodi.  Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. 

Cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty, lodě /pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

 

Platba na místě :  v hodinách vodní turistiky na loděnici VUT, zastávka Optátova, úterý a středa 16.30-18.00 hod,

Konzultační hodiny S. Novákové: středa: 9.00 - 10.00 hod ,čtvrtek 8,45 - 9,45 hod, Purkyňova 95, místnost 134, tělocvična Cesy, Brno,

                          mobil: 732613208

                         

 

přihlášky:

elektronicky nebo e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz vždy nejpozději 10 dní před konáním akce.

Zálohy jsou splatné v hodinách kanoistiky na loděnici VUT v Brně nebo v konzultačních hodinách S. Novákové tel.732613208.

Elektronicky od 22.02.2020 (od 12:00) do 15.04.2020
Přihlašování na akci skončilo 15.04.2020.

Poznámka:

Kurzy sportovních specializací (letní a zimní) organizuje a zajišťuje Vysokoškolský sportovní klub VUT v Brně ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit VUT v Brně (odborný garant kurzů) na základě Smlouvy o spolupráci.

Každý účastník akce, kurzu musí být členem VSK VUT v Brně

Členství VSK (vysokoškolský klub): 50,- Kč (platba na účet VSK), u  jednodenních akcí. Platba za účast na jednodenních akcích VSK je možné zaplatit i formou ročního poplatku ve výši  200,-Kč/os. a platí se jednou ročně, na dalších kurzech a jednodenních akcí se v uvedeném roce  další poplatek  za akci už neplatí.

V případě nízkého vodního stavu řek a malého počtu zájemců, může být akce zrušena.