UŽÍVÁNÍ, PRODEJ A PLATNOST PERMANENTEK A REGISTRACÍ NA FCM

 

Upozorňujeme studenty a ostatní cvičící,

aby při nákupu permanentek a týdenních registrací vzali na vědomí, že po ukončení letního semestru v pátek 28.4.2017 dojde od 2.5.2017 k redukci cvičebních dnů a hodin ve FCM (posilovna, TRX, IR, H.E.A.T.). Další redukce cvičebních dnů bude od 19.6.2017 (prázdninový provoz v posilovně).

 

Prodej týdenních karet (na 6 cvičení) bude ukončen 31.5.2017 z důvodů omezené nabídky cvičení v době prázdnin.

Permanentky 10+1 nebo 30+1

  •          prodané do 9.4.2017 mají platnost do data na nich uvedeném,
  •          prodané od 10.4.2017 včetně budou platné do 17.9.2017.

Permanentky a registrace jsou nepřenosné (na 1 permanentku nemůže chodit cvičit více osob - BOZP)

 

Prodej permanentek na akademický rok 2017/2018 bude zahájen od 1.9.2017

Program volnočasových aktivit na období 2.5. - 17.9.2017 bude zveřejněn na webu CESA a na sportovištích od 17.4.2017

 

Brno, 7.4.2017                                                       RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA, v.r.