Ukončení letního semestru - náhrady zameškané výuky

Pro splnění zápočtových požadavků ve volitelném předmětu tělesná výchova (karta předmětu – vymezení kontrolované výuky) mohou studenti nahradit zameškané hodiny, na které nemají omluvenky (např. potvrzení lékaře)

  • svojí účastí na aktivitách CESA v rámci Dne sportu
  • ve vypsaných hodinách s blokovou výukou
  • v rámci kondičního posilování v programu zkouškového obdob v dopoledních hodinách ÚT - PÁ v době 8.00 - 10.00 v termínu 2.5. – 14.6.2017

 

Kromě Dne sportu, jsou všechny volnočasové aktivity zpoplatněny dle platného ceníku.

Za nahrazené hodiny bude studentům vystaveno potvrzení o aktivní účasti, kterým se doplní jejich neomluvené absence.

Zápočet uděluje a zapisuje do IS vyučující, za externího učitele garant sportu.

 

 

 

 

Brno, 13.4.2017                     Mgr. Václav Kotrbáček,v.r.           RNDr. Hana Lepková, v.r.

                                            vedoucí oddělení fakult. TV                ředitelka CESA