Brno, termín: 17. – 22.6. 2018

http://www.ceskeakademickehry.cz/2018/ 

Přihlašování je možné od 13. dubna do 5. června 2018.
Přihlášky účastníků se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na jednotlivých VŠ.

Zájemci zašlete garantovi sportu na VUT údaje: jméno, datum narození, fakulta, email, ID číslo studenta, bydliště, číslo stipendijního účtu, telefon, sport /disciplíny, ve kterých chcete závodit. Poté Vás můžeme přihlásit.

Všeobecné propozice pro účastníky

Rozpis a propozice a foto jednotlivých sportů

Vážení sportovci,
děkujeme všem, kteří jste aktivní účastí přispěli k reprezentaci VUT na Českých akademických hrách pořádaných v Brně FSpS MU. Výprava školy byla druhá nejpočetnější - ve 20 individuálních a kolektivních sportech se registrovalo celkem 207 sportovců. Výprava VUT obsadila v hodnocení škol celkové 3 místo za MU a UK. Medailistům blahopřejeme k umístění mezi nejlepšími a vítězům gratulujeme k získání titulu Akademický mistr ČR. Všichni medailisté obdrží mimořádná stipendia za mimořádné sportovní výsledky a sportovní reprezentaci školy.
Pěkné prázdniny a další sportovní úspěchy přeje kolektiv CESA