TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT V ZS 2018/2019

Centrum sportovních aktivit (CESA) připravilo pestrou nabídku sportů pro semestrální výuku, sportovních akcí a dlouhodobé soutěže v zimním semestru 2018 – 2019. Je zajištěno i několik nových aktivit.

 

Všechny aktuální informace k organizaci tělesné výchovy a sportu na VUT v zimním semestru akademického roku 2018 – 2019 jsou vyvěšeny na http://www.cesa.vutbr.cz/studium

 od 3. září 2018 bude zveřejněna aktuální nabídka sportů pro zimní semestr 2018 na http://www.cesa.vutbr.cz/sport

 před vlastním zápisem (bude otevřen od 13. září 2018) se seznamte se všemi informacemi potřebnými k registraci volitelného předmětu Tělesná výchova na http://www.cesa.vutbr.cz/studium/volitelny-predmet-telesna-vychova

 u vybraných sportů uhraďte v termínu požadované poplatky;

 výuka dle zveřejněného rozvrhu začíná 17. září 2018 pokud není v kartě předmětu uvedeno jinak;

 sportovci – zájemci o reprezentaci školy v systému vysokoškolských soutěží kontaktujte včas svoje garanty sportů a registrujte se do Ankety sportovec roku 2018.

 

V novém akademickém roce se na sportující studenty těší kolektiv zaměstnanců CESA

Brno, 30.7.2018