Druhé kolo zápisu do tělesné výchovy

Informační systém pro zápis do volitelného předmětu TV se znovu otevírá v termínu 26.9. (12.00) do 27.9. (24.00).

Slouží k odregistraci zapsaného sportu a uvolnění místa pro další zájemce a k zápisu nových zájemců na uvolněná místa nebo do přidaných hodin.

Využijte další možnost pro zapojení se do programu pohybových aktivit.

 http://zapis.cesa.vutbr.cz/