ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY BRNO 2019 

Studenti VUT v Brně kontaktujte svoje garanty sportů a registrujte se do vypsaných soutěží Českých akademických her Brno 2019 (ČAH). Kontakty na garanty sportů VUT v Brně v systému vysokoškolských přeborů jsou nahttp://www.cesa.vutbr.cz/studium/reprezentace-a-vysokoskolsky-sport/sportovni-reprezentace/garanti-sportu).

VUT v Brně jako pořadatel 18. ročníku ČAH postupujeme bez kvalifikací do soutěží v kolektivních sportech. V individuálních sportech se chceme nejen zúčastnit, ale také získat body za nejlepší bodované výkony na 1. – 6. místě, proto prosíme všechny sportovce o navázání kontaktu s garanty sportů. Medailisté na ČAH Brno 2019 mohou získat mimořádná sportovní stipendia za sportovní reprezentaci školy.

Na ČAH se můžete přihlásit pouze přes garanta sportu nebo administrátora sportovní reprezentace VUT Mgr. Lindu Brídlovou (bridlova@cesa.vutbr.cz).

Vše o ČAH Brno 2019 najdete na http://2019.ceskeakademickehry.cz/