Ve čtvrtek 13. února od 12.00 hodin do pátku 14. února 2020 do 24.00 bude otevřený IS pro 2. kolo elektronického zápisu do volitelného předmětu Tělesná výchova a je možné provádět:

- odregistrace již zapsané výuky TV na LS 2020 a uvolnit místo dalším zájemcům;

- zapsat se na uvolněná nebo zatím neobsazená místa v rozvrhu TV na LS 2020;

- vše o zápisu do TV na http://www.cesa.vutbr.cz/studium/volitelny-predmet-telesna-vychova/zapis-do-telesne-vychovy