Přechod pohoří Rodnei, Rumunsko
31.8. - 7.9.2018

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:doc. PaedDr. Korvas Pavel, CSc.
Místo:

Pohoří Rodnei , severovýchodní část Rumunska

Program kurzu:

Pětidenní přechod jednoho z nejpěknějších pohoří v Rumunsku na těžko, jedna jednodenní vycházka na lehko. Vlastní stany, spaní na tábořištích, turistika v nadm. výšce kolem 2000 m.

1. den odjezd ve večerních hodinách z Brna
2. den Zahájení přechodu ze sedla Setref, tábořiště v sedle Petrii
3. den ze sedla Petrii k jezeru pod Tarnita la Cruce, na lehko na nejvyšší vrchol Petrosul Rodnei
4. den po hřebeni k Saua Gargalau, tábořiště v sedle
5. den přes druhou nejvyšší horu Ineu k tábořišti u Lacul Lala Mica
6. den přes sedlo Poiana Rotunda k busu, nocleh v sedle Prislop
7. den půldenní vycházka na lehko do Borsy, večer odjezd do Brna
8. den příjezd do Brna v ranních hodinách

Výstup kurzu:

Poznání dalšího pohoří v Rumunsko

Jídlo:

Vlastní

Ubytovnání:

Tábořiště - stan, spacák, karimatka.

Doprava:

Společná autobusem.

S sebou:

Všechny potřebné věci na turistiku. Účastníkům budou zaslány podrobné informace.

Sraz:

Pátek 31.8. 2018 v podvečer, parkoviště OD Tesco, bližší informace bude zaslána.

Časový plán:

Viz. program

Cena:

2800,-

Platí se  celá výše kurzu i s členským poplatkem do 1.6.2017.

Úhrada:

Členský příspěvek: 200,- Kč (viz. informace na závěr přihlašovacího formuláře)

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno účastníka a název kurzu"

Variabilní symbol: 300

 

Cenu kurzu: 2.600,- Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800

Variabilní symbol: 526

Platby proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín kurzu.

přihlášky:

Prostřednictvím přihlašovacího modulu CESA do naplnění kurzu.

 

V případě naplnění kurzu mohou další zájemci napsat mail vedoucímu (korvas@cesa.vutbr.cz), že mají zájem být náhradníky. Každý rok se obvykle najde místo pro 3-5 náhradníků.

 

Termín je zaplněn!

Další informace:

„Kurzy sportovních specializací (letní a zimní) organizuje a zajišťuje Vysokoškolský sportovní klub VUT v Brně ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit VUT v Brně (odborný garant kurzů) na základě Smlouvy o spolupráci“. Z tohoto důvodu se neplatí registrační poplatek jako v minulosti, ale každý účastník se stává pro daný rok členem VSK VUT Brno a platí členský příspěvek ve výši 200,-. Tato změna byla provedena z důvodu ekonomického i jednodušší organizace akce. Členský příspěvek obsahuje úrazové pojištění v zahraničí (není to pojištění pro léčebné výlohy v zahraničí) a slevy u firmy Adidas (40 %) v obchodě Lion Sport s.r.o.

 

 

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby VSK VUT v Brně zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

 

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích.

 

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

 

Osobní údaje členů VSK VUT Brno nebudou nikdy použity k jiným účelům, než k vedení evidence o členech a nebudou poskytovány ke komerčním ani jiným účelům.

 

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

 

 

FOTOSOUTĚŽ 2018 - téma Sport na VUT, soutěž trvá do 31.10.2018!!! Foťte na akcích, kurzech, ve výuce, na Dni sportu, na akademických soutěžích, ... a posílejte fotky! Info zde: http://www.cesa.vutbr.cz/akce/1784-fotosoutez-quot-sport-na-vut-quot-2018