Senioři-rozvrh: středa 9:00-10:00, práce s vl.tělem
26.9. - 14.12.2018

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:PaedDr. Muchová Marta, Bc. Vítová Pavla, DiS.
Místo:

tělocvična F1, SA Pod Palackého vrchem

Program kurzu:

práce s vlastním tělem

Výstup kurzu:

práce s vlastním tělem

přihlášky:

elektronicky

Termín je zaplněn!