Slovenské řeky 14.8 - 18.8.2020
14. - 18.8.2020

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:Mgr. Nováková Svatava, Ph.D.
Místo:

kemp Borová Sihoť u Liptovského Hrádku 4x,  

Program kurzu:
Návrh kurzu Slovenské řeky: 
 / kurz bude možné upravit vzhledem k aktuálnímu vodnímu stavu řek/ 

 Program kurzu:

 1.den - odjezd z Brna - do Liptovského Hrádku. Ubytování v kempu.
      Nácvik na lodích v kempu.
 2.den - Výjezd na Oravu.
      Nižná - Dolný Kubín -jízda na lodích.
      Cestou zastávka na Oravském podzámku a návrat do Lipt. Hrádku.
 3.den – Splutí Černého Váhu od vodní nádrže Černého Váhu do Liptovského
      Hrádku.
      Večer koupání v Liptovském Mikuláši /Tatralandia/ a návrat do
      Lipt. Hrádku.
 4.den - Odjezd ráno z Lipt. Hrádku na Dunajec
      Lysá – Krosčenko jízda na vodě a večer návrat do Liptovského Hrádku. 
V případě zájmu studentů a příznivého vodního stavu, je možné splutí Hornádu za poplatek 10 €.
Poplatek 10 €, není v cené a platí si to každý účastník sám v den splutí řeky.
 5.den - Splutí Oravy : Dolní Kubín - Kralovany a odjezd domů do Brna.
V případě nedostatku vody je možná pěší turistika podél Hornádu v soutěskách.Jídlo:

 

 

Stravování : si zajišťuje každý sám po celou dobu kurzu

V kempu v Borové Sihoti je kuchyňka se 3 vařiči, teplá voda je k dispozici po celý den. V kempu je možné zakoupit základní potraviny, cestou ze sjíždění řek  se bude zastavovat na nákup.

 

Ubytovnání:

Ubytování : vlastní stany, spacáky, karimatky. Poplatek za kempy si platí každý účastník sám na místě, je zajištěna hromadná sleva. 

cca: 30 €/ za 4 noci.

V kempu Borová Sihoť  jsou sprchy v ceně za kemp.

Doprava:

doprava je zajištěna tranzitem s  vlekem po celou dobu kurzu

S sebou:

S sebou : stan, spacák, karimatku, malý vařič / v kempu jsou 3 vařiče k dispozici/, baterku, oblečení na vodu, pevnou obuv do lodě, oblečení na turistiku, nepromokavou bundu, plavky, pevnou obuv na turistiku, pláštěnku, sluneční brýle, plavky, krém na opalování, průkazku zdravotní pojišťovny a pojištění na Slovensko, zajišťuje si každý účastník sám, léky k osobnímu užívání, pokrývku hlavy, menší vak na svačinu do lodě, mobil s aktivovaným roamingem u operátora, pas nebo občanský průkaz. 

Na vodě pojedete bez zavazadel, tranzit bude po celou dobu pobytu s námi.

Sraz:

Sraz účastníků : 14.8.2020 v 9,00 hod   na loděnici VUT v Brně, Veslařská, zastávka MHD Optátova, u mostu v Jundrově. 

Zajištění: vesty, pádla, přilby,  lodě  /pálavy, kánoe/, vlek  a vodácké instruktory.

 

 

Cena:

Celková cena :  2. 600,- Kč za dopravu tranzitem  platí se na účet VSK : 2025838319/0800, variabilní symbol: 1916

                        a prosíme, o zaplacení do 20.7. 2020 na účet VSK.

                       +  600,- Kč   /zapůjčení vodáckého materiálu , platba za materiál v hotovosti v den odjezdu na kurz/. 

                       +  200,- Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno na účet VSK (Roční členský příspěvek VSK VUT Brno: 200,- Kč  do 15.7. 2020) uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/ 0800 do zprávy pro příjemce uveďte 

                     " Jméno a příjmení, název kurzu"   Variabilní symbol: 300

           cca 30 € - poplatek za ubytování  4 x v kempu/ hradí si každý sám v hotovosti, je domluvena hromadná sleva/. 

Celková cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem po celou dobu kurzu, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty,

lodě /pálavy a kánoe/,vlek a vodácké instruktory.

Cena nezahrnuje žádné pojištění, účastnik kurzu si zajištuje pojištění sám. 

Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. Každý se akce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí. V případě nízkého vodního stavu řek, bude akce zrušena 7 dní před konáním akce. Program kurzu může být aktuálně upraven dle aktuálního vodního stavu řek.  

 

Úhrada:

 

Platba za dopravu: 2.600,- Kč.  

- platbu za dopravu zasílejte na účet VSK  číslo účtu: 2025838319/0800 

- variabilní symbol: 1916

 

- do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést název kurzu, jméno a příjmení.

Termín pro úhradu za dopravu do 30.7. 2019

Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce ČSOB,

nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a Vaše platba může být přiřazena k jiném VS

 +  600,- Kč   /zapůjčení vodáckého materiálu, platba za materiál v hotovosti v první den odjezdu na kurz/. 

 + 200,- Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno na účet VSK (Roční členský příspěvek VSK VUT Brno: 200,- Kč  do 15.7. 2019) uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/ 0800 do zprávy pro příjemce uveďte 

                     " Jméno a příjmení, název kurzu"   Variabilní symbol: 300

         ´+  cca 30 € - poplatek za ubytování  4 x v kempu/ hradí si každý sám v hotovosti, je domluvena hromadná sleva/. 

přihlášky:

e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz. , nejpozději 30 dní před konáním akce.

elektronicky: u uvedeného kurzu na stránkách CESA VUT v Brně. 

Konzultační hodiny S. Novákové: středa: 9.00 - 10.00 hod ,čtvrtek 8,45 - 9,45 hod, Purkyňova 95, místnost 134, tělocvična Cesy,  Brno,

                          mobil: 732613208

Elektronicky od 05.03.2020 (od 12:00) do 05.07.2020

Další informace:

Každý účastník kurzu si zajistí sám základní pojištění na cesty a pojištění léčebných výloh na Slovensko,  a předloží v den odjezdu na kurz uzavření pojistky vedoucímu kurzu.

Při pojištění se jedná o vodní turistiku do WW 2.

Info ke kurzu: Mgr. Svatka Nováková, e-mail: novakovas@cesa.vutbr.cz, , mobil 732613208

Konzultační hodiny S. Novákové: středa: 9.00 - 10.00 hod ,čtvrtek 8,45 - 9,45 hod, Purkyňova 95, místnost 134, tělocvična Cesy, Technická  2896/2, Brno,

                          mobil: 732613208

 

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně má právo kurz zrušit při malém počtu účastníků a požadovat manipulační administrativní poplatek.