INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ
10.12.2016

Kvalifikace, která je určena pro vnitřní potřeby jednotlivých subjektů (SL ČR, školství, APUL, ČSLŠ apod.). Opravňuje samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat proces výuky lyžování všech věkových kategorií.

Je určen všem zájemcům, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora lyžování na školních lyžařských kurzech, v lyžařských školách a oddílech nebo se jen chtějí zdokonalit v lyžařské technice a dozvědět se o lyžování něco více.

Studenti, případně jiní zájemci, mohou po úspěšném absolvování kurzu získat kvalifikaci "instruktor základního (školního) lyžování".

Kurz je určen taktéž pro zájemce o prolongaci kvalifikace.

Po úspěšném absolvování "instruktora základního lyžování" je možné pokračovat absolvováním dalšího vzdělávacího stupně - profesní kvalifikace "instruktor lyžování" osvědčení opravňujícího k provozování vázané živnosti, která splňuje z hlediska obsahu a rozsahu školení, zkouškových požadavků a předepsané praxe podmínky pro udělení „Osvědčení o odborné způsobilosti“ a opravňující v souladu s požadavky Živnostenského zákona k vydání Živnostenského listu v oblasti výuky lyžování dle požadavků AK MŠMT z 1.5.2013.
Tento kurz proběhne na jaře 2017 na ledovci v Rakousku.

 

 

 

Pořadatel:CESA VUT v Brně ve spolupráci s lyžařskou školou Ski resort Dolní Morava
Garant:Mgr. Kotrbáček Václav
Podmínky:

Délka školení je v rozsahu 50 hodin. Kvalifikace neopravňuje ke zřízení živnostenského listu.

Předpokladem absolvování kurzu je :

 • zájem o lyžařský sport,
 • solidně zvládnutá technika sjezdového a běžeckého lyžování,
 • základní orientace v problematice lyžování
Místo:

Sport resort Dolní Morava 

www.dolnimorava.cz 

Termín:

Termín:   10. - 14.12.2016

 

 

Program:

Metodika výuky sjezdového a běžeckého lyžování, praxe na sněhu, teorie, přednášky, rozbory videozáznamů.

Praktická zkouška, znalostní test.

 

Časový plán:

bude upřesněn přihlášeným

Cena:

Kurzovní poplatek (nezahrnuje pobyt na kurzu) bude placeno převodem na účet:

 • 800,- Kč studenti VUT
 • 1600,- Kč ostatní

 

Náklady na kurz cca 4000,- Kč (cena bude ještě upřeněna) budou hrazeny na místě.

V ceně: ubytování, polopenze a vleky

Doprava na místo a zpět je individuální!

Pokud odučíte v lyžařské škole na DM v sezóně 2016/2017 minimálně 100 placených hodin, bude Vám po skončení zimní sezóny vráceno formou prémie 1500 Kč z ceny kurzovného.

Úhrada:

Platba na účet pouze kurzovní poplatek 800,- Kč studenti VUT (1600,- Kč ostatní)

 • termín pro úhradu obratem
 • platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce ČSOB
 • nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a Vaše platba může být přiřazena k jinému VS
 • platbu poukažte na účet školy u ČSOB číslo: 111 043 273/ 0300
 • variabilní symbol: 8550600004
 • specifický symbol: 1012161565 
 • do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést svoje jméno
přihlášky:

Pro pružnou komunikaci uvěďte kontaktní e-mail i mobilní číslo.

 

 

Elektronicky od 16.09.2016 (od 12:00) do 30.11.2016
Přihlašování na akci skončilo 30.11.2016.

Ubytování:

 bude upřesněno

Další informace:

Budou zaslány přihlášeným.

Informace také v lyžařském kondičním tréninku .

Věnujte pozornost vyhlášce o přihlašování a platbách kurzů.