INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU_kurz ZRUŠEN
17.12.2018

Kvalifikace, která je určena pro vnitřní potřeby jednotlivců a subjektů (akreditace ministerstvem školství). Opravňuje samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat proces výuky snowboardingu všech věkových kategorií.

Je určen všem zájemcům, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora snowboardingu na školních lyžařských a snowboardových kurzech, v snowboardových a lyžařských školách a oddílech, případně se chtějí zdokonalit v snowboardové technice nebo se o snowboardingu dozvědět něco více.

Studenti, případně jiní zájemci, mohou po úspěšném absolvování kurzu získat kvalifikaci "Instruktor základního (školního) snowboardingu".

 

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Garant:Mgr. Chlíbková Daniela, Ph.D.
Podmínky:

Podmínky:
Délka školení je v rozsahu 50 hodin. Kvalifikace neopravňuje ke zřízení živnostenského listu.

Předpokladem absolvování kurzu je :

zájem o snowboarding
solidně zvládnutá technika snowboardingu
základní orientace v problematice snowboardingu

Místo:

Javorníky (Beskydy)

 

!!Podle sněhových podmínek je možné, že termín přesuneme dopředu do doby od 10. - 21.12. (vždy 5 dní)!!

Termín:

 

bude upřesněno kde a kdy

 

Program:

Program:

Praktická zkouška, znalostní test.

Časový plán:

bude upřesněn

Cena:

Kurzovní poplatek u vedoucího kurzu do 16.11.2018, který zahrnuje cenu za licenční výuku (nezahrnuje pobyt na kurzu)

1200,- Kč studenti VUT
2200,- Kč ostatní


Nevratný registrační poplatek: 350,- CZK a ubytování ubytování: 1200,-CZK (hotově u vedoucího kurzu předem do 16.11.)

Další náklady na kurz (permanentky) budou uhrazeny na místě.

Úhrada:

Pro studenty VUT (licence, členství VSK, registrační poplatek a ubytování) celkem 2750,- CZK.

Pro ostatní 3750,- CZK-

přihlášky:

 

 Přihlášky po termínu pouze u vedoucího kurzu.

Elektronicky od 01.09.2018 (od 12:00) do 16.11.2018
Přihlašování na akci skončilo 16.11.2018.

Ubytování:

horská chata Karolinka, bez jídla, kuchyňka k dispozici

 

Další informace:

 

Kdykoliv na chlibkova@cesa.vutbr.cz 

 

Doprava na místo a zpět je individuální!

Další informace:
Budou zaslány přihlášeným.

 

Informace také na snowboardovém kondičním tréninku.

 

Přihlášky po termínu pouze u vedoucího kurzu.