INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ
10.12.2018

Kvalifikace, která je určena pro vnitřní potřeby jednotlivých subjektů (SL ČR, školství, APUL, ČSLŠ apod.). Opravňuje samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat proces výuky lyžování všech věkových kategorií.

Je určen všem zájemcům, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora lyžování na školních lyžařských kurzech, v lyžařských školách a oddílech nebo se jen chtějí zdokonalit v lyžařské technice a dozvědět se o lyžování něco více.

Studenti, případně jiní zájemci, mohou po úspěšném absolvování kurzu získat kvalifikaci "instruktor základního (školního) lyžování".

Kurz je určen taktéž pro zájemce o prolongaci kvalifikace (není nutno absolvovat v plném rozsahu).

Po úspěšném absolvování "instruktora základního lyžování" je možné pokračovat absolvováním dalšího vzdělávacího stupně - profesní kvalifikace "instruktor lyžování" osvědčení opravňujícího k provozování vázané živnosti, která splňuje z hlediska obsahu a rozsahu školení, zkouškových požadavků a předepsané praxe podmínky pro udělení „Osvědčení o odborné způsobilosti“ a opravňující v souladu s požadavky Živnostenského zákona k vydání Živnostenského listu v oblasti výuky lyžování dle požadavků AK MŠMT z 1.5.2013.
Tento kurz proběhne na jaře 2019 na ledovci v Rakousku.

 

 

 

Pořadatel:CESA VUT v Brně ve spolupráci s lyžařskou školou Ski resort Dolní Morava
Garant:Mgr. Kotrbáček Václav
Podmínky:

Délka školení je v rozsahu 50 hodin. Kvalifikace neopravňuje ke zřízení živnostenského listu.

Předpokladem absolvování kurzu je :

  • zájem o lyžařský sport,
  • solidně zvládnutá technika sjezdového a běžeckého lyžování,
  • základní orientace v problematice lyžování
Místo:

Sport resort Dolní Morava 

www.dolnimorava.cz 

Termín:

Od 10. - 20.12.2018 termín bude upřesněn dle sněhových podmínek.  

 

 

Program:

Metodika výuky sjezdového a běžeckého lyžování, praxe na sněhu, teorie, přednášky, rozbory videozáznamů.

Praktická zkouška, znalostní test.

Vystavení licencí.

 

Časový plán:

bude upřesněn přihlášeným

Cena:

Kurzovní poplatek (nezahrnuje pobyt na kurzu):

  • 800,- Kč studenti VUT
  • 1600,- Kč ostatní

 

Náklady na kurz cca 4000,- Kč (cena bude ještě upřeněna) budou hrazeny na místě.

V ceně: ubytování, polopenze a vleky

Doprava na místo a zpět je individuální!

 

Úhrada:

Kurzovní poplatek u vedoucího kurzu do 30.11.2018.

Náklady na kurz na místě v hotovosti.

přihlášky:

Pro pružnou komunikaci uvěďte kontaktní e-mail i mobilní číslo.

 

 

Elektronicky od 14.09.2018 do 30.11.2018

Ubytování:

chata Terezka - Dolní Morava

Další informace:

Budou zaslány přihlášeným.

Informace také v lyžařském kondičním tréninku.

Věnujte pozornost vyhlášce o přihlašování a platbách kurzů.