Mezinárodní i národní aktivity

Mobility studentů a zaměstnanců

CESA VUT v Brně vysílá každoročně na zahraniční univerzity svoje zaměstnance (mobility zaměstnanců) a vytváří podmínky i pro výjezdy studentů. Odborně zaměřené pobyty přispívají jednak ke zvýšení kompetencí akademických pracovníků a zaměstnanců, jednak k rozvoji znalostí a dovedností studentů v oblasti pohybových aktivit. Při přípravě programu mobilit velmi úzce spolupracuje CESA s Fakultou podnikatelskou.

Spolupracující školy a instituce:

V ČR:

FTK UP OL, Katedra rekreologie

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

JČU České Budějovice, Katedra výchovy ke zdraví

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská

 

V zahraničí:

Slovensko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Ústav telesnej výchovy a športu

Technická univerzita vo Zvolene - Ústav telesnej výchovy a športu

Trenčín

Chorvatsko 

College of Slavonski Brod

Polsko

University school of physical education in Poznan

Švýcarsko

Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich 

(Prof. Dr. Thornas Rosernann PhD; Institute of Primary Care, Health services Research; Prof. Dr. med. Beat Knechtle; Facharzt FMH für Allgemeinmedizin Gesundheitszentrum St. Gallen)

Lichtenštejnsko

The Private University of the Principality of Liechenstein, (Prof. Karl Südi Dr.)

Rakousko

Karl-Franzens-Universität Graz, Universitäts-Sportinstitut (USI) Graz (KFUG), (Mag. phil. Prof. Udo Beyer)

Karl-Franzens-Universität Graz, Medical University of Graz, Institute of Biophysics,  (Univ.-Prof. Mag.rer.nat. Dr.phil. Wolfram Müller)

Irsko

Institute of Technology Tallaght, Dublin, (Marcus Shortall)

USA

Human HeaIth Building; School of Health Science, Oakland University; Rochester (Tamara Hew-Butler DPM, PhD, FACSM)