Rozvrhy sportů

Psychomotorika

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po  
út
st
čt
so
ne
 
FCM - zrcadlový sál

Anotace:

Předmět je zaměřen na radost z pohybu a na odbourávání stresu pomocí pohybových aktivit. Celá výuka je vedena hrou a díky tomu se účastníci po celou dobu aktivit mohou lépe poznat, uvolnit od starostí a stresu a lépe komunikovat (i neverbálně). Bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení včetně poznávání sebe sama, svého těla a okolí nám přináší řadu pozitivních chvil v životě. Při výuce jsou využita jednoduchá cvičení s netradičním náčiním, s netradičními přístupy a s hudebním doprovodem. Psychomotorika rozvíjí všechny stránky osobnosti a pomáhá při prožívání hlubokých prožitků pramenících z vlastních zdrojů osobnosti. Součástí výuky jsou relaxační cvičení a masáže.

Osnova:

1.Blok:
Seznámení a kontaktní činnosti
Komunikace verbální i neverbální
Individuální a skupinové činnosti
Netradiční náčiní (jogurtové kelímky, hrkačky, pivní tácky, vršky od PET lahví, padák, deky, šátky a další)
Masáže
Relaxace

2.Blok:
Netradiční nářadí (chůdy, káča, vozík na kolečkách, rolovací deska s válcem, šlapátka, šlapáky, rolon)
Senzomotorická cvičení, taktilní cvičení
Masáže
Relaxace

3.Blok:
Netradiční náčiní (noviny, roličkové brýle, žonglovací míčky, hadice, klubíčko apod.)
Žonglování
Napětí a uvolnění
Relaxační techniky
Masáže
Psychostimulace

Literatura:
Blahutková, M., Küchelová, Z., Nadolska, A. & Sližik, M. (2017). Psychomotorika pro tebe.
Brno: CESA VUT v Brně a Aaktivity
Blahutková, M. eds. (2017). Pohybový aparát a zdraví. Brno: Paido
Blahutková,M., Jonášová, D. & Ošmera, M. (2015). Duševní zdraví a pohyb. Brno: CESA VUT v Brně a Aaktivity
Blahutková, M. (2007) Psychomotorika. Brno: Pf MU
Blahutková, M., Dvořáková, Š. & Řehulka, E. (2005). Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido
Blahutková, M., Klenková, J. & Zichová, D. (2007). Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: Pf MU
Blahutková, M. & Jonášová, D. (2010). Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Pf MU
Blahutková, M., Brůžková, L. & Matějková, E. (2010). Psychologie zdraví. Brno: FSpS MU
Křivohlavý, J. (2001) Psychologie zdraví. Praha: Portál

 

 
 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

Akce

Katalogové listy